» Thông tin » Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH
Danh Sách Sinh Viên 

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH

Đại Việt tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH cho quý khách. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể tiến hành thủ tục thay đổi Giám đốc để phù hợp với yêu cầu công việc, cơ cấu, nhu cầu của công ty.

1. Quy định chức năng của giám đốc

Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, giám đốc là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án cùng các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

>> Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

>> Danh mục ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

>> Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn, Giám đốc là người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Giám đốc có thể là chủ sở hữu công ty và cũng có thể chỉ là người lao động trong công ty. Trong thực tế thường có nhiều lý do khiến cho công ty cần thay đổi người nắm giữ chức vụ giám đốc để phù hợp với yêu cầu công việc. Cần phải thực hiện những bước nào, tiến hành thủ tục thông báo thay đổi giám đốc công ty ra sao? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề này.
Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều Giám đốc, Tổng giám đốc. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Có 2 trường hợp được đặt ra:
– Nếu Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc thay đổi người giữ chức vụ giám đốc chỉ là hoạt động nội bộ, công ty không phải thực hiện thủ tục thông báo tại cơ quan nhà nước.
– Nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì công ty cần phải thực hiện thủ tục thông báo điều chỉnh người đại diện theo pháp luật tại phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

2. Lưu ý khi thay đổi giám đốc công ty TNHH

– Giám đốc trong công ty tnhh có thể là chủ sở hữu công ty đứng ra quản lý hoặc có thể được thuê bởi hội đồng thành viên để điều hành công ty. Việc thay đổi giám đốc cần tuân thủ theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật đề ra.
– Nếu giám đốc được thuê để điều hành công ty thì đây là công việc nội bộ có thể thông qua hội đồng thành viên của công ty để đưa ra quyết định.
– Nếu giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải thông báo việc thay đổi điều chỉnh người đại diện trước pháp luật tại văn phòng đã tiến hành đăng ký thành lập công ty. Hồ sơ bao gồm :
+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ tùy thân của người bổ sung, thay thế làm người đại diện trước pháp luật của công ty.
+ Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật.
+ Đối với công ty tnhh 1 thành viên cần có quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi chức vụ giám đốc. Nếu là công ty tnhh 2 thành viên trở lên thì cần có bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên công ty với việc thay đổi người đại diện.

3. Một số quy định về giám đốc công ty TNHH bạn cần biết

– Giám đốc công ty TNHH là người điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước công ty và trước hội đồng thành viên về các quyền và nghĩa vụ mà mình đã thực hiện. Do vậy, trước khi làm thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH, bạn cần nắm được tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc công ty như sau:
+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị hoạt động của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
+ Giám đốc phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.
– Những đối tượng không được làm giám đốc công ty TNHH:
+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; các tổ chức không có tư cách pháp nhân;
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân – viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH khác;
+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp về phá sản, phòng, chống tham nhũng;
+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Trên đây là một số thông tin về thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH dành cho những công ty có yêu cầu thay đổi vị trí giám đốc. Hy vọng với bài viết hữu ích trên đây sẽ cung cấp những thông tin giá trị, giúp ích cho hoạt động của công ty trở nên hiệu quả hơn. Hãy liên hệ với chúng tôi mỗi khi bạn cần được tư vấn cụ thể hơn.

Xem thêm:

>> Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Công Ty TNHH

>> Thủ tục công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

>> Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

4. Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH gồm những gì?

Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH sẽ khác nhau tùy vào 2 trường hợp chính sau:

Thay đổi tên giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty

– Đối với giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì thủ tục đổi tên giám đốc sẽ phải trở thành thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty. Trong trường hợp này, thì hồ sơ sẽ bao gồm những thủ tục như sau:
Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên
+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
+ Giấy ủy quyền – Trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp
+ Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH một thành viên
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu
Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật đối với công ty TNHH 2 tv trở lên
+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
+ Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên) hoặc Biên bản họp hội đồng quản trị (đối với Công ty cổ phần) về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty.
+ Quyết định của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên) hoặc Quyết định của hội đồng quản trị (đối với Công ty cổ phần) về việc thay đổi đại diện pháp luật công ty.
+ Giấy ủy quyền – Trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp và làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật.
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Thay đổi tên giám đốc công ty không phải là người đại diện pháp luật

– Đối với giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì thủ tục khá đơn giản. Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH đó là công ty nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh, thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính để cập nhật liên thông với chi cục thuế.
– Sau đây là hồ sơ cần thiết khi làm thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH:
+ Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty.
+ Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.
+ Biên bản và Quyết định hợp của hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc công ty.
+ Biên bản họp, quyết định của công ty về việc thay đổi giám đốc công ty.
+ Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của giám đốc mới.
- Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH được làm tại phòng đăng ký kinh doanh được thông qua chính là thời điểm việc thay đổi giám đốc của công ty TNHH hoàn thành, do đó nếu không thông báo thay đổi giám đốc sẽ làm cho việc bổ nhiệm bị lỗi. Các giao dịch của công ty với vai trò đại diện của giám đốc mới có thể bị vô hiệu nếu có tranh chấp xảy ra.

5. Dịch vụ thay đổi giám đốc/ người đại diện pháp luật của Đại Việt

Đại Việt là công ty cung cấp mọi dịch vụ pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác và uy tín với mức chi phí phù hợp. Công ty luôn thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ của mình một cách tận tình, nhiệt thành, chuyên nghiệp và đặt uy tín lên hàng đầu.
Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
• Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 
• Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
• Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
• Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn;
   HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 32 TỈNH THÀNH
Điện thoại: 0914 007 116
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 15    Lượt truy cập: 2169954

0914 007 116