» Thông tin » Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Cao Bằng
Danh Sách Sinh Viên 

Địa chỉ, số điện thoại Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ, số điện thoại trung tâm hành chính công Cao Bằng

Địa chỉ: Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063.852.139 - 02063.826.886

Danh bạ số điện thoại các Sở Ban Ngành tại Cao Bằng

Sở Giao Thông Vận Tải Cao Bằng

Điện thoại: (0206) 3852 397

Sở Khoa học Và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3852421

Sở Công Thương Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063.852.404

Sở Giáo dục Và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3856.930

Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Tỉnh Cao Bằng

Điện Thoại: (0206) - 3.852.162

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3853.266

Sở Tài Chính Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3852221

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: (0206) - 3 858 692

Sở Nội Vụ Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3852.422

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063852372

Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Tỉnh Cao Bằng

Điện Thoại: (0206) - 3854 211

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: (02063) 3.852.192

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3859818

Sở Tư Pháp Tỉnh Cao Bằng

Điện Thoại: (02063) - 852 443

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063.852 272

Địa chỉ trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng, số điện thoại trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng và các thông tin liên quan cần thiết sẽ được chúng tôi cung cấp trong bài viết dưới đây một cách chi tiết nhất. Công ty Đại Việt chuyên tư vấn pháp lý doanh nghiệp cho quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho quý khách các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh. 

Vị trí và chức năng trung tâm hành chính công Cao Bằng 

1. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

2. Trung tâm có chức năng là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; tham mưu các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhiệm vụ trung tâm hành chính công Cao Bằng

a) Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định đối với các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, quyết định thực hiện tiếp nhận, giải quyết.

b) Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính; vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng, cơ sở vật chất, tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

c) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

d) Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết hoặc giao cho cấp phó hoặc ủy quyền cho cán bộ, công chức, viên chức giải quyết theo nguyên tắc 4 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng”; phối hợp với các địa phương trong giải quyết, trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính liên thông và hướng dẫn công tác nghiệp vụ đối với Trung tâm cấp huyện.

e) Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử giao tiếp, cho cán bộ, viên chức công chức, được giao nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

f) Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng bố trí hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Công khai đầy đủ, kịp thời bằng bằng văn bản hoặc phương tiện điện tử; các nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử.

g) Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng tiếp nhận, xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý kiến nghị, khiếu nại, phản ánh, tố cáo của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, viên chức, công chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc để xem xét, xử lý hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức (nếu có) và công khai kết quả xử lý cho tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức được biết.

h) Bố trí trang thiết bị tại trung tâm hành chính công Cao Bằng theo quy định và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, tổng đài hỗ trợ, nộp thuế, phiên dịch tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc (nếu cần), thanh toán phí, lệ phí, sao chụp, in ấn tài liệu và các dịch vụ cần thiết khác khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

i) Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng chủ trì kiểm soát, giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành; Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

k) Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức làm việc thực hiện tốt nhất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi đến Trung tâm liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

l) Tổng kết, sơ kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung khác có liên quan đối với Trung tâm cấp huyện.

m) Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

n) Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là thông tin cần thiết về trung tâm hành chính công Cao Bằng. Hãy đến với dịch vụ tư vấn pháp lý của Đại Việt để được giải đáp mọi vấn đề vướng mắc của bạn.
 HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 45 TỈNH THÀNH
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 11    Lượt truy cập: 1876141