» Thông tin » Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam
Danh Sách Sinh Viên 

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam, số điện thoại Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam và các thông tin liên quan sẽ được chúng tôi cung cấp trong các bài viết sau.

Có thể bạn quan tâm:

>> Dịch vụ thành lập công ty và kê khai thuế tại Quảng Nam

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính của Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Số 10 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 02353 852712

Danh bạ điện thoại Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

I - BAN GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 02353.609.555

Điện thoại: 02353.507.919

Điện thoại: 02353.901.555

II - Văn Phòng Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.702.579

III - Phòng Quản Lý Hạ Tầng Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.852971

IV - Thanh Tra Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Nam

 Điện thoại: 02353.859.485

V - Phòng Quy Hoạch Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

 Điện thoại: 02353.852.711 

VI - Phòng Giám Định Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

 Điện thoại: 02353.810.864

Nộp hồ sơ cho Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam theo cách nào?

Quý khách có thể lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ cho Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam theo nhiều hình thức khác nhau như nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến qua công thông tin hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Có thể bạn quan tâm:

>> Điều cần biết khi đăng ký kinh doanh tại Quảng Nam

Quy định về hồ sơ khi nộp Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

Quý khách chuẩn bị hồ sơ theo đúng form mẫu quy định, chính xác về thông tin và đầy đủ về số lượng. Đối với hồ sơ nộp lần thứ hai (vì chưa hợp lệ và cần chỉnh sửa, bổ sung), quý khách nộp kèm theo Thông báo trả lại hồ sơ và đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam theo cơ chế một cửa

Việc tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa đã được thực hiện trong những năm qua. Chính vì thế, thủ tục hành chính cũng được cải thiện đáng kể. Sau đây là cách tiếp nhận việc thực hiện thủ tục hồ sơ theo cơ chế một cửa của Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam.

1. Nộp hồ sơ Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam qua đường bưu điện

- Nhân viên bưu chính và công chức tiếp nhận hồ sơ cùng kiểm đếm hồ sơ, bảo đảm phù hợp với danh mục tài liệu ghi trên Phiếu gửi hồ sơ của doanh nghiệp bưu chính.

- Thời hạn giải quyết hồ sơ của Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam được tính từ ngày công chức tiếp nhận nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ từ nhân viên bưu chính.

- Nhân viên thực hiện thủ tục hành chính Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm trả lại hồ sơ chưa hợp lệ, hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết hoặc chuyển Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân ngay trong ngày theo đường bưu chính. Đồng thời, công chức tiếp nhận Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân theo số điện thoại, tin nhắn, thư điện tử đã được đăng ký giao dịch.

2. Hồ sơ nộp cho Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và nộp lại. Nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết của Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Công chức tiếp nhận nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử. Đối với hồ sơ quy định có thời hạn giải quyết: Công chức lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu. Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm số hóa thành phần hồ sơ để lưu trữ và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử.

- Đối với hồ sơ hồ sơ nhận lần hai (do thiếu thiếu sót cần bổ sung, điều chỉnh) thì thời gian giải quyết hồ sơ được ưu tiên ngắn hơn hoặc bằng thời gian tiếp nhận ban đầu và không quy định có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

3. Nộp hồ sơ trực tuyến đến Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

- Công chức tiếp nhận thực hiện trên phần mềm điện tử thuộc Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

- Trong ngày làm việc, công chức tiếp nhận thuộc Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm trả lại hoặc chuyển cho quý khách các loại hồ sơ và các loại phiếu được tiếp nhận thông qua các kênh liên lạc như tin nhắn, thư điện tử hoặc chức năng thông báo của phần mềm điện tử.

Lưu ý: Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nếu quy định về TTHC có vướng mắc, chưa rõ ràng thì công chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trực tiếp liên hệ ngay với phòng, ban chuyên môn Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam để thống nhất trước khi nhận hồ sơ.

Liên hệ địa chỉ, số điện thoại Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam để biết thêm các thủ tục hành chính

Để biết thêm các thủ tục hành chính, liên hệ địa chỉ, số điện thoại Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam nhé.
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 5    Lượt truy cập: 2150990