» Thông tin » Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Danh Sách Sinh Viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ UBND tỉnh Cao Bằng, số điện thoại Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các thông tin liên quan sẽ được chúng tôi cung cấp trong các bài viết sau.

Địa chỉ, số điện thoại Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 11 đường Hoàng Đình Giong, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: (0206) 3852139

Fax: (0206) 3852866

Email: portal@caobang.gov.vn

Địa chỉ website: http://www.caobang.gov.vn

Cách thức nộp hồ sơ cho các Sở Ban Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Quý khách có thể lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ cho các Sở Ban Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng theo nhiều hình thức khác nhau như nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến qua cổng thông tin hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm HCC.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định về hồ sơ như thế nào?

Quý khách chuẩn bị hồ sơ theo đúng form mẫu quy định, chính xác về thông tin và đầy đủ về số lượng. Đối với hồ sơ nộp lần thứ hai (vì chưa hợp lệ và cần chỉnh sửa, bổ sung), quý khách nộp kèm theo Thông báo trả lại hồ sơ và đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ của Trung tâm HCC.

Tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm HCC thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng theo cơ chế một cửa

Việc tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa đã được thực hiện trong những năm qua. Chính vì thế, thủ tục hành chính cũng được cải thiện đáng kể. Sau đây là cách tiếp nhận việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa của UBND tỉnh Cao Bằng.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định nộp hồ sơ tại trung tâm HCC qua đường bưu điện

- Nhân viên bưu chính và công chức tiếp nhận hồ sơ cùng kiểm đếm hồ sơ, bảo đảm phù hợp với danh mục tài liệu ghi trên Phiếu gửi hồ sơ của doanh nghiệp bưu chính.

- Thời hạn giải quyết TTHC tại trung tâm HCC thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng được tính từ ngày công chức tiếp nhận nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ từ nhân viên bưu chính.

- Nhân viên thực hiện thủ tục hành chính hành chính công trực thuộc UBND tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm trả lại hồ sơ chưa hợp lệ, hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết hoặc chuyển Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân ngay trong ngày theo đường bưu chính. Đồng thời, công chức tiếp nhận hồ sơ của các Sở Ban Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân theo số điện thoại, tin nhắn, thư điện tử đã được đăng ký giao dịch.

2. UBND tỉnh Cao Bằng quy định nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm HCC

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại HCC Thành phố có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và nộp lại. Nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết của mình thì các Sở Ban Ngành thuộc UBND tỉnh Cao Bằng phải hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Công chức tiếp nhận nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử. Đối với hồ sơ quy định có thời hạn giải quyết: Công chức lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu. Trung tâm HCC thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm số hóa thành phần hồ sơ để lưu trữ và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử.

- Đối với hồ sơ nhận lần hai (do thiếu thiếu sót cần bổ sung, điều chỉnh) thì thời gian giải quyết hồ sơ được ưu tiên ngắn hơn hoặc bằng thời gian tiếp nhận ban đầu và không quy định có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm HCC

- Công chức tiếp nhận thực hiện trên phần mềm điện tử của Trung tâm HCC thuộc UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

- Trong ngày làm việc, công chức tiếp nhận hồ sơ của các Sở Ban Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm trả lại hoặc chuyển cho quý khách các loại hồ sơ và các loại phiếu được tiếp nhận thông qua các kênh liên lạc như tin nhắn, thư điện tử hoặc chức năng thông báo của phần mềm điện tử.

Lưu ý: Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nếu quy định về TTHC có vướng mắc, chưa rõ ràng thì công chức tại Trung tâm HCC trực tiếp liên hệ ngay với phòng, ban chuyên môn của các Sở Ban Ngành thuộc UBND tỉnh Cao Bằng để thống nhất trước khi nhận hồ sơ.

Liên hệ địa chỉ, số điện thoại Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng để biết thêm các TTHC

Để biết thêm các thủ tục hành chính, hãy liên hệ địa chỉ, số điện thoại Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhé.
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 15    Lượt truy cập: 2170016