» Thông tin » Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi
Danh Sách Sinh Viên 

Địa Chỉ, Số Điện Thoại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi

Địa chỉ, số điện thoại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi, mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi là thông tin hết sức cần thiết đối với nhiều người. Chính vì thế, chúng tôi xin đề cập đến những nội dung này trong bài viết sau đây.

Nội dung bài viết:

I. Mức hưởng bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi.

1. Thanh toán tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Khám chữa bệnh đúng quy định tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi.

- Khám chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

2. Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

II. Địa chỉ, số điện thoại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi.

......................................................................................

I. Mức hưởng bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi

1. Thanh toán tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

- Khám chữa bệnh đúng quy định tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi

Người tham gia đi khám chữa bệnh có xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ tùy thân chứng minh hợp lệ tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác có giấy chuyển viện được thanh toán như sau:

a/ Sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh thông thường tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi:

- Các đối tượng sau được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh:

+ Người có công cách mạng; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan;

+ Trẻ em dưới 6 tuổi có chi phí khám chữa bệnh cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (lương tối thiểu chung) và khám chữa bệnh tại tuyến xã;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo;

+ Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn;

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

- Các đối tượng sau được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh:

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

+ Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

+ Thân nhân người có công với cách mạng.

- Đối với các đối tượng khác 80% chi phí khám chữa bệnh.

b/ Khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi được thanh toán như sau:

- 100% chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi đối với:

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác trong lực lượng CAND nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật. Phần còn lại do cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chi trả.

+ Người có công với cách mạng nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật.

- 100% chi phí khám chữa bệnh không giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với:

+ Bà mẹ VN anh hùng;

+ Người hoạt động cách mạng trước 1945;

+ Trẻ em dưới 6 tuổi;

+ Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước 19/8/1945;

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, thương tật tái phát.

- 95% chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi đối với:

+ Thân nhân người có công với cách mạng trừ nhóm đối tượng quy định điểm i khoản 3, điều 12 Luật bảo hiểm xã hội số 46/2014;

+ Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- 80% chi phí dành cho các đối tượng khác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi.

- Khám chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật (trừ trường hợp cấp cứu) được thanh toán như sau:

- 40% chi phí đối với trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Trung Ương.

- 60% chi phí đối với trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

2. Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội

- Người bệnh khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi hoặc tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng không đủ thủ tục khám chữa bệnh: Người bệnh tự thanh toán chi phí khám chữa bệnh với cơ sở y tế, sau đó mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán.

Căn cứ dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh được cung cấp, tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế và chứng từ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho người bệnh chi phí thực tế nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC

- Mức tiền cụ thể thanh toán trực tiếp theo quy định tại phụ lục Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính về:

- Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.

- Giá dịch vụ ngày giường bệnh.

- Giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Lưu ý: Trường hợp đi khám chữa bệnh ở nước ngoài không được thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo Điều 14 và Phụ lục 04 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

II. Địa chỉ, số điện thoại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi

• Địa chỉ: 112 Phạm Văn Đồng, TT. Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi 573500, Việt Nam

• Điện Thoại: 0255 3859 237

Trên đây là địa chỉ, số điện thoại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi, mức hưởng bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi. Nếu có nhu cầu, hãy liên hệ trực tiếp tại địa chỉ hoặc gọi qua số điện thoại trên đây.
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 20    Lượt truy cập: 2169924