CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN


Thủ tục thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty cổ phần như thế nào? Trong quá trình hoạt động công ty cổ phần; tỷ lệ phần vốn góp của các cổ đông có thể thay đổi theo nhiều trường hợp như do không góp đủ vốn

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần như thế nào? Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty cổ phần thường phát sinh nhiều trường hợp mà dẫn đến thay đổi tên công ty như thay đổi chủ sở hữu

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Sau khi thành lập công ty cổ phần và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần bao gồm những gì? Để đăng ký kinh doanh, mỗi doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng đều cần có một trụ sở chính

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần bao gồm những gì? Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh; sản xuất mà chỉ có chức năng hoạt động như nghiên cứu

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần bao gồm những gì? Trong nền kinh tế khó khăn hiện nay, các công ty cổ phần luôn phải chịu những áp lực rất lớn về việc thay đổi mình để không bị đào thải, bị phá sản hoặc giải thể

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần [2022] Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Những trường hợp nào cần giảm vốn điều lệ? Tư Vấn Đại Việt xin cung cấp chi tiết về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trong bài viết sau đây

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông gồm những gì? Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho một cổ đông khác

Thủ tục hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết dưới đây. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp

Quy định chuyển nhượng cổ phần

Quy định chuyển nhượng cổ phần sẽ được chúng tôi cung cấp trong bài viết dưới đây. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì việc chuyển nhượng cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo thông tư của bộ tài chính số 19/2003 TT-BTC ngày 20/3/2003 hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 16    Lượt truy cập: 1368343

0914 007 116
dịch vụ thành lập công ty dịch vụ thành lập công ty