» Thông tin » Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần
Danh Sách Sinh Viên 

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần như thế nào? Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty cổ phần thường phát sinh nhiều trường hợp mà dẫn đến thay đổi tên công ty như thay đổi chủ sở hữu, thay đổi ngành nghề kinh doanh, …. Việc thay đổi tên công ty phải phù hợp với các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật. Bài viết sau đây cung cấp thông tin, thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần.

Công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có:
• Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa;
• Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
• Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình; trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu sau khi thành lập;
• Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

Xem thêm:

>> Tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

>> Quy định chuyển nhượng cổ phần

>> Thủ tục hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần

Trình tự, thủ tục đổi tên công ty cổ phần

• Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng ĐKKD nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại thành phần hồ sơ.
• Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
• Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). Nội dung Thông báo gồm:
• Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
• Tên dự kiến thay đổi;
• Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
• Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Quy định về việc đặt tên công ty cổ phần

Lưu ý khi đặt tên công ty

• Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
• Những điều cấm trong đặt tên công ty.
• Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
• Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa; đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
• Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp; trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
• Khi muốn thay đổi tên công ty cổ phần cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm:

>> Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông công ty cổ phần

>> Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

>> Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Quy định chung về cách đặt tên công ty

• Tên công ty cổ phần có thể bao gồm: Tên tiếng việt, tên nước ngoài và tên viết tắt.
• Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
• Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài; tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
• Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
• Tên tiếng Việt của công ty cổ phần bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
+ Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần.
+ Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W; chữ số và ký hiệu.

Làm gì sau khi thay đổi tên công ty cổ phần?

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
• Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự; thủ tục và phải trả phí theo quy định.
• Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.
Khắc con dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu
• Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu pháp nhân mới và công bố mẫu dấu theo trình tự, thủ tục được quy định.
Xử lý hoá đơn cũ sau khi thay đổi tên công ty
• Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên; địa chỉ trên từ hóa đơn; khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên; địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và được sử dụng ngay hóa đơn.
• Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế quản lý và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới.
Làm lại biển đặt tại trụ sở công ty
Sau khi thay đổi tên, công ty phả thay đổi biển hiệu đặt tại trụ sở. Nên thay đổi các thông tin, bảng hiệu có liên quan đến tên công ty cũ.

Đại Việt hỗ trợ thay đổi tên công ty cổ phần

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần của Đại Việt, khách hàng được nhận những lợi ích sau:
• Báo giá, không phát sinh các chi phí khác.
• Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước trong trường hợp cần thiết.
• Tư vấn chi tiết, đầy đủ về các quy định của pháp luật liên quan đến đổi tên công ty cổ phần.
• Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.
• Cung cấp hồ sơ đơn giản, dễ dàng với cách thức do khách hàng lựa chọn.

Những câu hỏi thường gặp khi thay đổi tên công ty cổ phần

Có hướng dẫn đặt tên công ty cổ phần mới hay không?
• Đại Việt sẽ lắng nghe nguyện vọng, mong muốn, ý tưởng của khách hàng. Từ đó, Đại Việt sẽ tư vấn chọn tên công ty phù hợp cho khách hàng.
Công ty có cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?
• Đại Việt là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.
Chi phí thay đổi tên công ty cổ phần trọn gói bao nhiêu?
• Đại Việt luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Xem thêm:

>> Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần

>> Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

>> Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

>> Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

>> Thủ tục thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty cổ phần
   HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 45 TỈNH THÀNH
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 9    Lượt truy cập: 1876056

0914 007 116