» Thông tin » Thủ tục hồ sơ các loại hình doanh nghiệp
Danh Sách Sinh Viên 

Thủ tục hồ sơ các loại hình doanh nghiệp

Thủ tục hồ sơ các loại hình doanh nghiệp bao gồm những gì? Thủ tục hồ sơ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh...sẽ được chúng tôi đề cập chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xem thêm:

>> Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

>> Danh mục ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

>> Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH

I. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu qui định).
2. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp: Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân.
3. Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
4. Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của Chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân khác có chứng chỉ hành nghề.

II. CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).
2. Dự thảo điều lệ công ty (mẫu quy định).
3. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định).
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
5. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

III. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).
2. Dự thảo Điều lệ công ty (mẫu quy định).
3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam-chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Lưu ý hồ sơ công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).
2. Dự thảo Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).
3. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); điều lệ.
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền:
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).
6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

Xem thêm:

>> Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Công Ty TNHH

>> Thủ tục công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

>> Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

IV. CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).
2. Dự thảo điều lệ công ty (mẫu quy định).
3. Danh sách thành viên (mẫu quy định).
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật.
5. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CHÚNG TÔI

Tư vấn Đại Việt đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cuộc sống, đảm bảo mang lại sự thành công, sự phát triển bền vững, tính hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật. Với đội ngũ luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, am hiểu luật, chúng tôi là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ tư vấn như tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp, tư vấn kế toán doanh nghiệp, tư vấn kê khai thuế, quyết toán thuế, tư vấn chữ ký số, tư vấn đất đai, tư vấn marketing và nhiều dịch vụ tư vấn khác.

Các dịch vụ tư vấn liên quan đến doanh nghiệp

Tư vấn và hỗ trợ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính, thay đổi thành viên công ty TNHH, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi cổ đông công ty cổ phần, thay đổi thông tin thuế, tư vấn chia tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp.
Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới và các đơn vị phụ thuộc: Tư vấn công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện và đầu tư nước ngoài.
Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp: Tư vấn xây dựng hoạt động, tư vấn quy chế quản lý nhân sự, tư vấn quy chế Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên, tổ chức quản lý và điều hành nội bộ, tư vấn quy chế Ban Giám đốc, tiền lương, tiền thưởng…
Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp; tư vấn trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ hành chính, lao động, kinh doanh, đấu thầu, thu hồi nợ, thực hiện dự án ... của Doanh nghiệp;
Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, tư vấn soạn thảo hệ thống văn bản nội bộ của Doanh nghiệp; dự thảo các biên bản/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền khác trong doanh nghiệp theo yêu cầu vụ việc của Khách hàng;
Tham gia thương thảo hợp đồng, đề xuất các kế hoạch đàm phán thích hợp trong từng trường hợp cụ thể và đề xuất loại hình hợp đồng phù hợp với mối quan hệ thực tế dựa trên quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp;
Tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp tìm kiếm những cơ hội cũng như rủi ro có thể gặp phải trong quá trình ký kết, hợp tác kinh doanh với các đối tác trong nước và nước ngoài, từ đó đưa ra nhận định pháp lý và cách thức giải quyết;
Tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại: Tranh chấp giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp thương mại về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa các cá nhân tổ chức,...
Ngoài việc thành lập công ty để triển khai việc sản xuất kinh doanh thì cá nhân hoặc nhóm cá nhân có thể lựa chọn hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh cá thể. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng về điều kiện, thủ tục thành lập và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể.

Xem thêm:

>> Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

>> Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH

>> Thủ Tục Thay Đổi Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân

>> Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

>> Thủ Tục Thay Đổi Vốn Đầu Tư Của Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân

>> Thủ Tục hồ sơ Mua Bán Doanh Nghiệp

>> Thủ tục thành lập công ty Offshore
   HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 45 TỈNH THÀNH
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 16    Lượt truy cập: 1876069

0914 007 116