» Thông tin » Thành lập công ty tại Thái Nguyên
Danh Sách Sinh Viên 

Thành lập công ty tại Thái Nguyên

Dịch vụ thành lập công ty tại Thái Nguyên của Đại Việt sẵn sàng tư vấn miễn phí cũng như thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập công ty tại Thái Nguyên trọn gói. Hãy liên hệ dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thái Nguyên của chúng tôi để được tư vấn chi tiết cũng như hưởng các chế độ ưu đãi của dịch vụ. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện thủ tục một cách nhanh nhất, chi phí rẻ nhất và phục vụ một cách chu đáo nhất cho khách hàng khi tìm đến dịch vụ thành lập công ty tại Thái Nguyên của Tư Vấn Đại Việt chúng tôi.

Thành lập công ty tại Thái Nguyên

I. Ưu nhược điểm cần chú ý khi thành lập công ty tại Thái Nguyên với loại hình trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp chỉ cần có từ 01 thành viên là có thể thành lập nhưng hạn chế tối đa không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty. Có hai loại hình công ty tnhh, đó là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Về cơ bản hai loại hình công ty này giống nhau ngoại trừ khác nhau do số lượng thành viên quyết định.

1. Thành lập công ty tại Thái Nguyên với loại hình công ty trách nhiệp hữu hạn có nhứng ưu điểm gì?

• Chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp.

• Do số lượng thành viên không quá nhiều, thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải thành viên công ty thì phải chào bán cho thành viên còn lại trước, nếu các thành viên còn lại không đồng ý mua thì mới được chuyển nhượng nên dễ dàng quản lý, tránh được sự tham gia của các cá nhân không quen biết.

• Thành lập công ty tại Thái Nguyên theo loại hình TNHH thì sẽ đơn giản, phù hợp với các công ty mới khởi nghiệp, công ty gia đình hoặc các công ty có các bí quyết đặc thù nghề nghiệp, kinh doanh.

• Khác với công ty cổ phần, nếu thành viên muốn chuyển nhượng vốn khi công ty chưa kinh doanh có lãi chỉ phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn mà không bị áp mức thuế cố định cho việc chuyển nhượng như công ty cổ phần.

2. Thành lập công ty tại Thái Nguyên với loại hình tnhh sẽ có những hạn chế gì?

• Khả năng huy động vốn của công ty TNHH kém hơn so với công ty cổ phần do chỉ được phát hành trái phiếu để huy động vốn vay mà không được phát hành cổ phiếu và không tham gia thị trường chứng khoán.

Thành lập công ty tại Thái Nguyên

II. Thành lập công ty tnhh tại Thái Nguyên cần lưu ý gì?

1. Đối với việc thành lập công ty tại Thái Nguyên loại hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên

• Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

• Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

• Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

• Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Thái Nguyên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

• Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Thái Nguyên, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu đăng ký thành lập công ty tại Thái Nguyên phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

• Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Thành lập công ty tại Thái Nguyên loại hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên được giảm vốn trong các trường hợp:

• Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

• Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn;

• Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

• Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

2. Đối với việc thành lập công ty tại Thái Nguyên – Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

• Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

• Đăng ký thành lập công ty tnhh tại Thái Nguyên có hai thành viên trở lên thì thành viên của công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

• Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

• Đăng ký thành lập công ty tnhh tại Thái Nguyên có 2 TV trở lên thì phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

• Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ, số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ cho lần triệu tập thứ 2.

Thành lập công ty tại Thái Nguyên

III. Thủ tục thành lập công ty tại Thái Nguyên

1. Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Thái Nguyên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH gồm:

Trường hợp Quý khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Thái Nguyên của Tư Vấn Đại Việt thì chỉ cần chuẩn bị duy nhất là bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các hồ sơ và công việc còn lại do Tư Vấn Đại Việt cho Quý khách hàng.

Trường hợp Quý khách hàng tự thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Thái Nguyên sẽ cần các hồ sơ như sau:

• Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp tại Thái Nguyên;

• Điều lệ thành lập công ty tnhh tại Thái Nguyên;

• Danh sách thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên;

• Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

• Giấy CN ĐKKD đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/ UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

• Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức.

• Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt.

2. Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty ở Thái Nguyên

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Thái Nguyên và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp tại Thái Nguyên biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi thành lập công ty tại Thái Nguyên

Sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tại Thái Nguyên, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Lưu ý: Nếu Quý khách hàng tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Khắc dấu pháp nhân sau khi thành lập công ty ở Thái Nguyên

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Tư Vấn Đại Việt sẽ khắc dấu pháp nhân cho công ty.

Lưu ý: Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 đang có hiệu lực năm 2017: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

• Tên doanh nghiệp;

• Mã số doanh nghiệp”.

Trong trường hợp Công ty có nhu cầu khắc con dấu pháp nhân thứ hai, Tư Vấn Đại Việt sẽ hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục khắc con dấu thứ hai.

5. Kết quả quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Thái Nguyên của Đại Việt

• Giấy phép đăng ký kinh doanh;

• Dấu tròn công ty;

• Giấy biên nhận công bố thông tin doanh nghiệp;

• Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;

• Hỗ trợ kê khai thuế và thủ tục thuế, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng sau khi thành lập công ty tại Thái Nguyên;

• Tư vấn miễn phí pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Thành lập công ty tại Thái Nguyên

IV. Dịch vụ thành lập công ty tại Thái Nguyên của Đại Việt

Là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Thái Nguyên, công ty chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Thái Nguyên. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp, miễn phí và sử dụng trọn gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Thái Nguyên một cách hiệu quả nhất.

Các dịch vụ liên quan đến đăng ký kinh doanh tại Thái Nguyên của Đại Việt:

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Thái Nguyên.

+ Dịch vụ thành lập công ty tại Thái Nguyên nhanh trong vòng 1 ngày.

+ Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tại Thái Nguyên.

+ Dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thái Nguyên.

+ Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thái Nguyên.

+ Dịch vụ thành lập công ty hợp danh tại Thái Nguyên.

+ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Thái Nguyên.

+ Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Thái Nguyên.

+ Dịch vụ khắc dấu tại Thái Nguyên.

+ Dịch vụ kế toán tại Thái Nguyên.

… và các dịch vụ khác liên quan đến đăng ký kinh doanh tại Thái Nguyên.

Với mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất cho quý khách có nhu cầu thành lập công ty tại Thái Nguyên với loại hình trách nhiệm hữu hạn, Công ty Đại Việt cung cấp một số thông tin như sau:

• Tư vấn điều kiện, quy định pháp luật có liên quan đến thủ tục thành lập công ty tại Thái Nguyên cũng như các chính sách thuế liên quan khi thành lập doanh nghiệp tại Thái Nguyên;

• Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tại Thái Nguyên;

• Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Thái Nguyên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Tư vấn và tra cứu miễn phí tư cách người đại diên theo pháp luật của công ty.

• Tư vấn pháp luật thuế, dịch vụ kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp;

• Tư vấn đặt tên công ty và tra cứu miễn phí tên công ty;

• Tư vấn về trụ sở đăng ký công ty;

• Tư vấn về mức vốn của công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

• Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp cũng như điều kiện quy định của pháp luật;

• Tư vấn các thủ tục bắt buộc phải thực hiện sau khi thành lập công ty tại Thái Nguyên.

Mọi thông tin về chính sách, thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập công ty tại Thái Nguyên và thủ tục sau thành lâp doanh nghiệp tại Thái Nguyên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Đại Việt để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết!

Để được tư vấn và tham khảo dịch vụ, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Đại Việt

Chuyên viên: Ms Như Quỳnh

P: 0914 007 116
 HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 32 TỈNH THÀNH
Điện thoại: 0914 007 116
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 8    Lượt truy cập: 2150993

0914 007 116