» Thông tin » Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp TN
Danh Sách Sinh Viên 

Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp TN

Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp TN gồm những gì? Văn phòng đại diện tuy chỉ nhằm thực hiện các hoạt động về nghiên cứu; cung cấp thông tin; tiếp cận thị trường mới mà không thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm sinh lợi nhuận cho doanh nghiệp, song cũng cần phải đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền và thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động ngay khi có sự thay đổi. Bài viết cung cấp thông tin; dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp TN thực hiện trình tự thay đổi văn phòng đại diện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Xem thêm:

>> Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

>> Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

>> Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

>> Thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn

Chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố khác

• Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp; Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp; gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Chuyển trụ sở văn phòng đại diện trong cùng tỉnh, thành phố

• Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; thay đổi thông tin đăng ký hoạt động trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
• Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu; Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Chức năng văn phòng đại diện doanh nghiệp TN

• Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện là việc doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi những nội dung đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đã được Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở cấp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.
• Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp; bảo vệ các lợi ích đó. Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước, nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.
• Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp TN

Thay đổi văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân gồm hồ sơ gì?

• Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện (mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung; cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (kê khai thông tin về doanh nghiệp theo Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
• Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
• Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;
• Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
• Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
• Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (mẫu Phụ lục II-13 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

Xem thêm:

>> Sự khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

>> Lưu ý  Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

>> Điều Kiện Hồ Sơ Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

>> Chức Năng Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện

Thay đổi văn phòng đại diện yêu cầu điều kiện gì?

• Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
• Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ; nội dung giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật).
• Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Lưu ý một số trường hợp thay đổi hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi người đại diện pháp luật của văn phòng đại diện

• Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cần lưu ý việc thông báo việc thay đổi cho các đối tác; khách hàng và cơ quan, đơn vị liên quan.
• Không thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật cũ đang bị treo mã số thuế.
• Đảm bảo người đại diện theo pháp luật mới đảm bảo các điều kiện về năng lực hành vi dân sự theo quy định.

Thay đổi địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

• Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
• Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký; doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

Doanh nghiệp tư nhân thay đổi con dấu của văn phòng đại diện

• Trước khi thay đổi mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của văn phòng đại diện; doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Nội dung thông báo bao gồm:
• Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện;
• Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
• Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu qua mạng điện tử; doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
• Trường hợp thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của văn phòng đại diện đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của văn phòng đại diện các lần trước đó không còn hiệu lực.
• Khi nhận thông báo mẫu con dấu của văn phòng đại diện; Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp; thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Vì sao chọn dịch vụ đăng ký của Đại Việt?

• Tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ liên quan vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất với thời gian nhanh nhất cho quý khách.
• Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
• Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ).
• Đại Việt luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. Đại Việt có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.
• Đại Việt có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
• Đại Việt thay mặt quý khách soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận kết quả.
• Đại Việt luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không kết quả. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Khách hàng cung cấp gì khi thay đổi nội dung hoạt động VPĐD

• Chứng chỉ hành nghề, giấy phép khác đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
• Văn bản ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ;
• Bản sao chứng minh thư nhân dân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện.
• Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Đại Việt.
• Giấy tờ tùy thân của chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng; còn hiệu lực của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.

Xem thêm:

>> Thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập, phụ thuộc

>> Lưu ý Thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh

>> Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh

>> Doanh nghiệp chế xuất thành lập chi nhánh

>> Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

>> Thay Đổi Nội Dung Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân
   HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 45 TỈNH THÀNH
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 16    Lượt truy cập: 1876023

0914 007 116