» Thông tin » Tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
Danh Sách Sinh Viên 

Tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo thông tư của bộ tài chính số 19/2003 TT-BTC ngày 20/3/2003 hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.
1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
Đối với các tổ chức tài chính, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán hoạt động theo hình thức công ty cổ phần thì việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và mua, bán sử dụng cổ phiếu quỹ thực hiện theo quy định các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
2. Thông tư điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần được hiểu như sau:
a. Vốn của các cổ đông tại một thời điểm: Được xác định bằng nguồn vốn chủ sở hữu trừ số dư quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và vốn nhận liên doanh tại thời điểm đó;
b. Cổ phiếu quỹ: Là cổ phiếu của chính công ty đã phát hành và được công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp theo quy định của Thông tư này.
c. Người quản lý doanh nghiệp: Là những đối tượng được quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Doanh nghiệp.
d. Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần: Là trái phiếu do công ty phát hành được chuyển thành vốn góp cổ phần trong công ty theo các điều kiện và thời gian quy định trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
đ. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Là việc công ty cổ phần sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế được tích luỹ (bao hàm cả nguồn ưu đãi miễn, giảm thuế của nhà nước) để bổ sung tăng vốn điều lệ, đồng thời tăng thêm cổ phần cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông trong doanh nghiệp.

Xem thêm:

>> Tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

>> Quy định chuyển nhượng cổ phần

>> Thủ tục hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

3. Các hoạt động mua, bán cổ phiếu quỹ, phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn đều không phải là hoạt động kinh doanh tài chính của công ty cổ phần. Các khoản chênh lệch tăng do mua, bán cổ phiếu quỹ, chênh lệch do giá phát hành thêm cổ phiếu mới lớn hơn so với mệnh giá phải được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn, không hạch toán vào thu nhập tài chính của doanh nghiệp. Không tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thặng dư này.
Trường hợp giá bán cổ phiếu quỹ nhỏ hơn giá mua vào, giá bán cổ phiếu mới phát hành thêm thấp hơn mệnh giá thì phần chênh lệch giảm này không được hạch toán vào chi phí, không được dùng lợi nhuận trước thuế để bù đắp mà phải dùng vốn thặng dư để bù đắp, trường hợp nguồn vốn thặng dư không đủ thì phải dùng nguồn lợi nhuận sau thuế và các quỹ của công ty để bù đắp.

Tư vấn điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CHÚNG TÔI

Tư vấn Đại Việt đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cuộc sống, đảm bảo mang lại sự thành công, sự phát triển bền vững, tính hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật. Với đội ngũ luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, am hiểu luật, chúng tôi là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ tư vấn như tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp, tư vấn kế toán doanh nghiệp, tư vấn kê khai thuế, quyết toán thuế, tư vấn chữ ký số, tư vấn đất đai, tư vấn marketing và nhiều dịch vụ tư vấn khác.

Xem thêm:

>> Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông công ty cổ phần

>> Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

>> Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Các dịch vụ tư vấn liên quan đến doanh nghiệp

Tư vấn và hỗ trợ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính, thay đổi thành viên công ty TNHH, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi cổ đông công ty cổ phần, thay đổi thông tin thuế, tư vấn chia tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp.
Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới và các đơn vị phụ thuộc: Tư vấn công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện và đầu tư nước ngoài.
Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp: Tư vấn xây dựng hoạt động, tư vấn quy chế quản lý nhân sự, tư vấn quy chế Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên, tổ chức quản lý và điều hành nội bộ, tư vấn quy chế Ban Giám đốc, tiền lương, tiền thưởng…
Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp; tư vấn trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ hành chính, lao động, kinh doanh, đấu thầu, thu hồi nợ, thực hiện dự án ... của Doanh nghiệp;
Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, tư vấn soạn thảo hệ thống văn bản nội bộ của Doanh nghiệp; dự thảo các biên bản/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền khác trong doanh nghiệp theo yêu cầu vụ việc của Khách hàng;
Tham gia thương thảo hợp đồng, đề xuất các kế hoạch đàm phán thích hợp trong từng trường hợp cụ thể và đề xuất loại hình hợp đồng phù hợp với mối quan hệ thực tế dựa trên quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp;
Tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp tìm kiếm những cơ hội cũng như rủi ro có thể gặp phải trong quá trình ký kết, hợp tác kinh doanh với các đối tác trong nước và nước ngoài, từ đó đưa ra nhận định pháp lý và cách thức giải quyết;
Tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại: Tranh chấp giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp thương mại về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa các cá nhân tổ chức,...
Ngoài việc thành lập công ty để triển khai việc sản xuất kinh doanh thì cá nhân hoặc nhóm cá nhân có thể lựa chọn hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh cá thể. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng về điều kiện, thủ tục thành lập và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể.

Xem thêm:

>> Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần

>> Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

>> Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

>> Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

>> Thủ tục thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty cổ phần
   HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 32 TỈNH THÀNH
Điện thoại: 0914 007 116
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 21    Lượt truy cập: 2033539

0914 007 116